Игри

Информация за страница Документи

   Подаването на документи е нещо, което със сигурност заема голяма част от ежедневието на хората. Независимо дали те работят в сферата на държавната администрация или пък чисто и просто им се налага да кандидатстват за нова работа, документацията е тази, която се изпречва на пътя им. Разбира се, използването на тази метафора се среща често пъти, но не в буквалния смисъл на думата, а просто защото понякога докато се попълни всичко необходимо, минава доста време. Всеки един от нас или поне по-голямата част са изпитали на гърба си хаоса, който цари в учрежденията. Понякога само ни препращат от едно гише на друго, докато най-накрая всичко бъде уредено. Днес за по-голямо улеснение в доста компании се залага на компютрите – всички отчети, изявления, молби и пр. са качени на файлове и впоследствие  разпространени в сайтовете на тези компании, но също така не са никак малко местата, на които все още се залага на писането на ръка.

    Когато се говори за документи, е възможно да се имат предвид много неща, а не непременно тези, които бяха споменати по-горе. Шофьорската книжка и личната карта например са две от средствата, с които често ни се налага да се идентифицираме пред закона. Нещо повече, именно личната карта е тази, която признава официалното съществуване на дадено лице. Що се отнася пък до книжката от типа шофьорска, тя редовно замества личната карта и дори е възможно с нея да се правят резервации и други неща, за които иначе ни искат лична карта. Документация притежава и всеки, който има личен автомобил. Когато бъде спрян за проверка от органите на реда и по-конкретно от КАТ, от шофьора се изисква представянето на документацията на колата и книжката му. Това естествено не са единствените случаи, когато става дума за документация. Могат да се посочат още хиляди примери, с които сме принудени да се сблъскваме всеки ден в ежедневието си, но тези отделни ситуации си приличат в едно – административната си част. Почти няма случай, когато да не се налага да попълваме до безкрай различните данни като имена, единен граждански номер, адрес и още много други.

    Никак не е малък броят и на онези документи, свързани с откриването на банкова сметка или съответно нейното закриване. Освен че трябва да предостави личната си карта, новият притежател на сметката трябва да сложи подписа си на много страници, които съставляват договора между него и банката. Също така при тегленето на пари или получаването на пратка от някоя от многото на брой развиващи в наши дни куриерски услуги фирми, се налага подпис на разписката, която куриерът ни дава като гаранция, че сме си получили заявеното. Както много ясно се вижда от посочените примери, винаги ще има нужда да се попълва документация, макар и в голяма част от случаите това да е чисто някаква формалност. Така или иначе всеки е минал през това, а нещата едва ли има тенденция да се променят скоро, затова е добре винаги отлично да познаваме нещата, които ни се налага да попълваме.

eXTReMe Tracker